Σε όλα τα μαθήματα αξιοποιούμε τα ζητούμενα της Τράπεζας Θεμάτων, επενδύοντάς τα με πρόσθετα ερωτήματα ώστε να συνιστούν ολοκληρωμένα Κριτήρια Αξιολόγησης και να αξιοποιηθούν ως Υποδείγματα Εξέτασης για Εκπαιδευτικούς και Μαθητές.

Αναλυτικές Απαντήσεις σε όλα τα θέματα των Φιλολογικών Μαθημάτων.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
11717 AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11718 AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11719 AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11720 AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11721 AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11722 AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11723 AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11724 AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11725 AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11726 AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
11737 AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ