Ανθρωπιστικών Σπουδών Θετικών Σπουδών Οικονομίας Πληροφορικής
Νέα Ελληνικά

17-10-2020 

28-11-2020

13-2-2021

Νέα Ελληνικά

17-10-2020

12-12-2020

Νέα Ελληνικά

17-10-2020

12-12-2020

Αρχαία

24-10-2020

5-12-2020

20.2.2021

Μαθηματικά Προσανατολισμού

14-11-2020

5-12-2020

30-1-2021

20-2-2021

Μαθηματικά Προσανατολισμού

14-11-2020

5-12-2020

30-1-2021

20-2-2021

Ιστορία
7-11-2020
12-12-2020
23-1-2021
Φυσική Προσανατολισμού
και Υποδομής Γ΄ Λυκείου
7-11-2020
23-1-2021
Α.Ε.Π.Π. Υποδομής  Γ΄ Λυκείου
7-11-2020

23-1-2021
Λατινικά
14-11-2020
19-12-2020

30-1-2021

Χημεία Β΄ Λυκείου και Υποδομής
28-11-2020

13-2-2021

Α.Ο.Θ. Υποδομής  Γ΄ Λυκείου
28-11-2020

13-2-2021

Βιολογία Υποδομής  Γ΄ Λυκείου

5-12-2020_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1

5-12-2020_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2

20-2-2021

Άλγεβρα
19-12-2020.