Γ΄ Λυκείου

Ανθρωπιστικών Σπουδών Θετικών Σπουδών Οικονομίας Πληροφορικής ΕΠΑΛ
Νέα Ελληνικά

17-10-2020

28-11-2020

Νέα Ελληνικά

17-10-2020

28-11-2020

Νέα Ελληνικά

17-10-2020

28-11-2020

Νέα Ελληνικά

17-10-2020

12-12-2020

 

Αρχαία

24-10-2020

5-12-2020

Μαθηματικά

24-10-2020

5-12-2020

Μαθηματικά

24-10-2020

5-12-2020

Μαθηματικά

24-10-2020

5-12-2020

Ιστορία

7-11-2020

12-12-2020

Φυσική

7-11-2020

12-12-2020

A.O.Θ.

7-11-2020

12-12-2020

Δίκτυα Υπολογιστών

7-11-2020

Κοινωνιολογία

14-11-2020

19-12-2020

Χημεία

14-11-2020

19-12-2020

Α.Ε.Π.Π.

14-11-2020

19-12-2020

Δομημένος Προγραμματισμός

14-11-2020

Βιολογία

24-10-2020

5-12-2020

Β΄ Λυκείου

Ανθρωπιστικών Σπουδών Θετικών Σπουδών Οικονομίας Πληροφορικής
Νέα Ελληνικά

17-10-2020 

28-11-2020

Νέα Ελληνικά


17-10-2020

12-12-2020

Νέα Ελληνικά


17-10-2020

12-12-2020

Αρχαία

24-10-2020

5-12-2020

Μαθηματικά Προσανατολισμού

14-11-2020

5-12-2020

Μαθηματικά Προσανατολισμού

14-11-2020

5-12-2020

Ιστορία
7-11-202012-12-2020
Φυσική Προσανατολισμού

και Υποδομής
Γ΄ Λυκείου
7-11-2020
Α.Ε.Π.Π. Υποδομής  Γ΄ Λυκείου
7-11-2020
Λατινικά
14-11-202019-12-2020
Χημεία Β΄ Λυκείου και Υποδομής
28-11-2020
Α.Ο.Θ. Υποδομής  Γ΄ Λυκείου
28-11-2020
Βιολογία Υποδομής  Γ΄ Λυκείου

5-12-2020_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1

5-12-2020_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2

Άλγεβρα
19-12-2020.

Α’ Λυκείου

Νέα Ελληνικά

17-10-2020

12-12-2020

Φυσική

7-11-2020

Χημεία

28-11-2020

Άλγεβρα

24-10-2020

19.12.2020

Αρχαία

14-11-2020

Γεωμετρία

5-12-2020

Γ’ Γυμνασίου

Μαθηματικά

17-10-2020

Νεοελληνική
γλώσσα

24-10-2020

Φυσική

7-11-2020

Χημεία

14-11-2020

Β’ Γυμνασίου

Μαθηματικά

17-10-2020

Νεοελληνική
γλώσσα

24-10-2020

Φυσική

7-11-2020

Χημεία

14-11-2020

Α’ Γυμνασίου

Νεοελληνική
γλώσσα

17-10-2020

Μαθηματικά

24-10-2020

Φυσική

7-11-2020