Φροντιστηριακός Οργανισμός ΣΠΟΥΔΗ

ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 14 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 2-10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Η ΣΠΟΥΔαία επιλογή σας… στη φυσική τάξη, αλλά και στη διαδικτυακή αίθουσα!