Σε όλα τα μαθήματα αξιοποιούμε τα ζητούμενα της Τράπεζας Θεμάτων, επενδύοντάς τα με πρόσθετα ερωτήματα ώστε να συνιστούν ολοκληρωμένα Κριτήρια Αξιολόγησης και να αξιοποιηθούν ως Υποδείγματα Εξέτασης για Εκπαιδευτικούς και Μαθητές.

Αναλυτικές Απαντήσεις σε όλα τα θέματα των Φιλολογικών Μαθημάτων.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
986 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
987 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
988 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
989 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
990 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
991 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
992 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
993 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
994 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
995 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
996 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
997 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
998 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
999 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1000 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1001 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1002 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1003 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1004 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1005 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1006 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1007 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1008 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1010 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1016 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1017 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1018 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1019 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1020 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1021 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1022 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1023 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1024 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1025 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1026 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1027 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1028 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1029 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1030 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1031 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1032 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1033 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1034 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1035 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1036 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1037 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1038 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1039 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1040 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1041 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1042 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1043 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1044 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1045 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1046 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1047 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1048 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1049 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1050 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235