Στη σελίδα αυτή θα αναρτώνται τα θέματα και οι απαντήσεις των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2020, όταν είναι διαθέσιμα. 

Θέματα Γενικής Παιδείας 2020

Νέα Ελληνικά         Θέματα Απαντήσεις

Θέματα Ανθρωπιστικών Σπουδών 2020

Αρχαία Ελληνικά Θέματα Απαντήσεις
Ιστορία Θέματα Απαντήσεις
Κοινωνιολογία Θέματα Απαντήσεις

Θέματα Θετικών Σπουδών 2020

 

Μαθηματικά Θέματα Απαντήσεις
Φυσική Θέματα Απαντήσεις
Χημεία Θέματα Απαντήσεις
Βιολογία Θέματα Απαντήσεις

Θέματα Οικονομίας & Πληροφορικής 2020

Μαθηματικά Θέματα Απαντήσεις
Πληροφορική Θέματα Απαντήσεις
Οικονομία Θέματα Απαντήσεις

 

Θέματα ΕΠΑΛ 2020

Νέα Ελληνικά Θέματα Απαντήσεις 
Μαθηματικά Θέματα Απαντήσεις