ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ο Φροντιστηριακός Οργανισμός ΣΠΟΥΔΗ,  με σεβασμό στη γνώση και στην αξία της εκπαιδευτικής προσπάθειας αλλά και με επίγνωση των οικονομικών αντιξοοτήτων της εποχής μας, προσφέρει  συνολικά έξι (6) υποτροφίες παρακολούθησης δια ζώσης μαθημάτων στη φυσική τάξη, με έκπτωση  50%  στα δίδακτρα για την επόμενη σχολική χρονιά, από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Μάιο, σε μαθητές και μαθήτριες της Α΄ και  Β΄  Λυκείου.

Συγκεκριμένα θα προσφερθούν: δύο (2) υποτροφίες  για την  Α΄  Λυκείου  και  τέσσερις (4) υποτροφίες για τη Β΄ Λυκείου, μία για κάθε επιστημονικό πεδίο.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 10 Σεπτεμβρίου με email που θα αποσταλεί στους επιτυχόντες μαθητές.

Οι υποτροφίες θα ισχύουν από την επόμενη ημέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2022.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές και όλες οι μαθήτριες, χωρίς κανέναν περιορισμό.

 

Αναλυτικές Οδηγίες για την Επιλογή των Υπότροφων Μαθητών

Τρόπος επιλογής Υπότροφων Μαθητών : Συμμετοχή σε Διαγνωστικά Τεστ – Κουίζ που στηρίζονται σε ερωτήσεις κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, κ.ά.) τα οποία αφορούν σε επίσημη διδακτέα ύλη της προηγούμενης τάξης στην οποία φοίτησε ο Υποψήφιος.

Ο κάθε Υποψήφιος εξετάζεται υποχρεωτικά σε δύο (2) μαθήματα (βλ. πίνακα εξεταζόμενων μαθημάτων)

Ο  Υποψήφιος διεκδικεί την Υποτροφία με τα παρακάτω κριτήρια:

  • Επίδοση στο Διαγνωστικό Τεστ : 80% συμμετοχή στα συνολικά μόρια που  θα συγκεντρώσει ο Υποψήφιος
  • Κοινωνικά – οικονομικά κριτήρια: 20% συμμετοχή στα συνολικά μόρια που θα συγκεντρώσει ο Υποψήφιος (οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ 5%,  πολυτεκνία 5%, μονογονεϊκή οικογένεια 5% , κάρτα ανεργίας γονέα/κηδεμόνα 5%  )

Στοιχεία επιβεβαίωσης των κοινωνικών- οικονομικών κριτηρίων θα ζητηθούν  εφόσον ο Υποψήφιος επιλεγεί για την υποτροφία  και φυσικά δεν αποτελούν προϋπόθεση για τη συμμετοχή.

Τρόπος διεξαγωγής εξέτασης ανά μάθημα : Διαδικτυακή εξέταση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  spoudiquiz.gr

Διαδικασία συμμετοχής : Συμπλήρωση ειδικής Φόρμας Συμμετοχής μέσω του site spoudi.gr και ηλεκτρονική παραλαβή κωδικού συμμετοχής στο email που έχει δηλώσει ο Υποψήφιος μαζί με Οδηγίες για την είσοδό του στην πλατφόρμα.

Κάθε Υποψήφιος λαμβάνει μοναδικό κωδικό και έχει δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε Κουίζ μόνο μία φορά.

Η πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμη στους Υποψηφίους δωρεάν, με τα στοιχεία σύνδεσης που θα τους αποσταλούν, για να ολοκληρώσουν τα Κουίζ, από 1 έως 8 Σεπτεμβρίου 2022.

Ημερομηνίες υποβολής συμμετοχών: 29/8/2022 έως  7/9/2022

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ -ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ή

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  – ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

[ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ]

 ΑΡΧΑΙΑ -ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

[ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ-2ο ΠΕΔΙΟ]

 ΑΛΓΕΒΡΑ -ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

[ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ- 3ο ΠΕΔΙΟ]

 ΦΥΣΙΚΗ-ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

[ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ- 4ο ΠΕΔΙΟ]

 ΑΛΓΕΒΡΑ -ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ