02/28/2020 | 03:56

Καθηγητές

Διαβάστε επίσης...

Ετήσιες υποτροφίες

Ως Φροντιστηριακός Οργανισμός, λαμβάνουμε υπόψη  τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές οικογένειες, που συχνά είναι αποτρεπτικές για να παρακολουθήσει ένα παιδί φροντιστηριακά μαθήματα....