Ανθρωπιστικών Σπουδών Θετικών Σπουδών Οικονομίας Πληροφορικής
Νέα Ελληνικά

17-10-2020 

28-11-2020

Νέα Ελληνικά


17-10-2020

12-12-2020

Νέα Ελληνικά


17-10-2020

12-12-2020

Αρχαία

24-10-2020

5-12-2020

Μαθηματικά Προσανατολισμού

14-11-2020

5-12-2020

Μαθηματικά Προσανατολισμού

14-11-2020

5-12-2020

Ιστορία
7-11-202012-12-2020

23-1-2021

Φυσική Προσανατολισμού

και Υποδομής
Γ΄ Λυκείου
7-11-2020

23-1-2021

 

Α.Ε.Π.Π. Υποδομής  Γ΄ Λυκείου
7-11-2020

23-1-2021

 

Λατινικά
14-11-202019-12-2020
Χημεία Β΄ Λυκείου και Υποδομής
28-11-2020
Α.Ο.Θ. Υποδομής  Γ΄ Λυκείου
28-11-2020
Βιολογία Υποδομής  Γ΄ Λυκείου

5-12-2020_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1

5-12-2020_ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2

Άλγεβρα
19-12-2020.