Νέα Ελληνικά

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ.)

Φυσική Προσανατολισμού

Κοινωνιολογία

Μαθηματικά Προσανατολισμού

Αρχαία Ελληνικά