Μαθηματικά Προσανατολισμού

Νέα Ελληνικά

Χημεία

Αρχαία Ελληνικά

Κοινωνιολογία

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Α.Ε.Π.Π.)

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ.)