Ο Φροντιστηριακός Οργανισμός Σπουδή, το Σάββατο 05/06/21 διοργάνωσε για τους μαθητές του διαδικτυακή συνάντηση ενημέρωσης για Σχολές, Τμήματα, Σπουδές και Επαγγέλματα σε συνεργασία με τον φορέα Labora Σύμβουλοι Εκπαίδευσης. Παρακολουθήστε τη συνάντηση αυτή στο παραπάνω βίντεο.